Spectrofotometre VIS pentru măsurarea ABS, %T și concentrației